W 2004 roku, zrodził się pomysł na włączenie idei rodzicielstwa zastępczego w działania wrocławskiej edukacji. I tak, z inicjatywy dwóch wrocławskich dyrektorów przedszkoli: Katarzyny Głowik-Jamróz – dyrektora Przedszkola nr 56  „Niezapominajka” we Wrocławiu oraz Jolanty Hejdy-Pawlak – dyrektora
Zespołu Przedszkoli nr 1 we Wrocławiu, powstał Projekt Aniołkowe Granie do którego przed laty dołączył Sylwester Pajęcki – dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.
Celem  Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a założeniem od samego początku była integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Nasze działania obejmują różnorodne inicjatywy: seminaria, szkolenia, konferencje, zajęcia edukacyjno- informacyjne, animacje lokalne, przedsięwzięcia edukacyjne i inne.
Jednym z elementów Projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej. Forma koncertu jest tak opracowana, aby przez zabawę dzieci uwrażliwiały się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się  w placówkach opiekuńczych. Od 2017 roku projekt realizowany jest także poza granicami Wrocławia, w innych miastach.
 
Katarzyna Głowik-Jamróz
Pedagog, nauczyciel, od 2002 roku pełniąca funkcję dyrektora Przedszkola nr 56 „Niezapominajka” we Wrocławiu.
Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Współorganizatorka cyklicznych koncertów charytatywnych „Na powitanie wiosny” i „Aniołkowe Granie”,
dedykowanych dzieciom i opiekunom Pogotowi Rodzinnych i Rodzinnych Domów Dziecka oraz innych form pieczy zastępczej.
Sama o sobie mówi, że niczego w życiu nie żałuje, uwielbia swoją pracę i ludzi w nią zaangażowanych.
Najbardziej ceni kreatywność i umiejętność czerpania radości z pracy twórczej, każdy nowy projekt jest dla niej kolejnym wyzwaniem.
Jej pasją jest muzyka, śpiewa amatorsko od wielu lat.

Sylwester Pajęcki
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu.
Kieruje WCOW od momentu powołania jednostki w 2008 roku.
Pedagog, od 25 lat zajmuje się szeroko rozumianą opieką zastępczą, aktualnie kieruje placówką opiekuńczo- wychowawczą, jednocześnie realizując zadanie tworzenia warunków do rozwoju rodzicielstwa zastępczego we Wrocławiu.
W ramach tych działań Wrocławskie Centrum aktywnie włączyło się w organizację Aniołkowego Grania.
Wsparcie idei rodzicielstwa zastępczego to jeden z ważniejszych elementów działań w tym obszarze, ale nie jedyne.
WCOW realizowało również działania rozwijające wsparcie wolontariatu skierowanego do rodzin zastępczych,
jako element budowania systemu opieki zastępczej.
Trochę historii