Najważniejszym celem naszego projektu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania – uwrażliwiamy dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej.

 

Co trzeba zrobić:

w momencie ogłoszenia naboru (wrzesień) należy zgłosić się do projektu, czyli przesłać na adres organizatora wypełnioną i podpisaną Deklaracje Uczestnictwa.

 

A potem:

nawiązać kontakt z placówką o charakterze rodzicielstwa zastępczego (Pogotowia Rodzinne, Pogotowia Opiekuńcze, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zawodowe, Domy Dziecka, itp.). Zorganizować zbiórkę rzeczy (nowych!) takich jak n.p. zabawki, słodycze, książki i inne, które można byłoby przekazać w formie paczek (choćby skromnych, symbolicznych dla wybranych placówek lub tylko jednej z nich). W styczniu spotkać się na wspólnej imprezie (koncert, przedstawienie, występy dzieci, Jasełka, bal…) i po części artystycznej wręczyć paczki. Można do udziału zaprosić inne podmioty, sponsorów, społeczność. Dobrze, jeśli nad lokalnym wydarzeniem patronat obejmą „ważne osobistości” – władze miasta, Kuratorium, media, itp.