Najważniejszym celem naszego projektu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania – uwrażliwiamy dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej.

 

Co trzeba zrobić:

w momencie ogłoszenia naboru (wrzesień) należy zgłosić się do projektu, czyli przesłać na adres organizatora wypełnioną i podpisaną Deklaracje Uczestnictwa.

 

A potem:

nawiązać kontakt z placówką o charakterze rodzicielstwa zastępczego (Pogotowia Rodzinne, Pogotowia Opiekuńcze, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zawodowe, Domy Dziecka, itp.). Zorganizować zbiórkę rzeczy (nowych!) takich jak np. zabawki, słodycze, książki i inne, które można byłoby przekazać w formie paczek (choćby skromnych, symbolicznych dla wybranych placówek lub tylko jednej z nich). do końca lutego zorganizować spotkanie, koncert lub inną formę kontaktu adekwatną do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.  Można do udziału zaprosić inne podmioty, sponsorów, społeczność. Dobrze, jeśli nad lokalnym wydarzeniem patronat obejmą „ważne osobistości” – władze miasta, Kuratorium, media, itp.